byggritningar
byggritningar

Behöver du byggritningar?

Ska du bygga ut, bygga nytt eller bygga till? Då behöver du antagligen byggritningar. Det finns olika sorters ritningar, se till att få en som är fackmannamässigt utförd men som även är gjord efter dina egna idéer och önskemål.

BYGGRITNING PÅ RÄTT SÄTT

Skaffa byggritningar som är fackmannamässigt utförda och av god kvalitet. När du sedan söker ett bygglov med sådana byggritningar kommer ärende behandlas snabbare och  själva bygget kommer också att bli bättre. Byggritningar som är korrekt utförda gör att komplikationerna blir färre, antal missförstånd minimeras och allt kommer därför att gå snabbare. Vill du ha en bygglovsritning, en VVS-ritning eller en konstruktionsritning? Kontakta en arkitekt som kan ge dig en ritning till ett rimligt pris på en utsatt tid.

BYGGRITNINGAR PÅ DITT SÄTT

Har du en egen bild, skiss eller idé? Då gör du rätt i att tala om det för den som ska göra byggritningarna, antagligen kan ni komma fram till en gemensam lösning, där den som ritar tar hänsyn till dina idéer. Om du ska göra om en gammal ritning eller behöver mäta om ditt nuvarande hus och göra nya byggritningar av ditt hus, bör du också kontakta en konstruktör eller arkitekt. Alla projekt kan behöva ordentliga ritningar, stora som små. Skicka in underlag till den som ska rita, såsom bygglovsritningen, materialönskningar, mått och uppgifter om tomtförhållanden. 

KONSTRUKTIONSRITNING

En konstruktionsritning är en byggritning som visar all information som behövs för att kunna föra upp en byggnad. En professionell konstruktionsritning bör man ha, då det bland många andra fördelar innebär att det är lättare att beräkna åtgången av byggmaterial, vilket kan vara kostsamt att överdimensionera eller missberäkna. 

BYGGLOVSRITNING

Redan när du söker bygglov behöver du ha byggritningar. Ska du till exempel bygga villa behöver du uppge antal våningsplan, om du ska ha källare och eller loft, altaner behöver märkas ut och du behöver ofta ange rumsfunktion i de olika rummen. Du behöver redovisa fasaden mot norr/söder/väster/öster, taklutningen, byggnadshöjd, rumshöjd, sockelhöjd och även tomtgräns, mått till tomtgräns och fastighetsbeteckning. Detta är inget som man klarar av som icke utbildad inom området, så kontakta en arkitekt eller konstruktör redan i ett tidigt skede som kan hjälpa dig.

VVS-RITNING

Du kan också behöva en byggritning för VVS. VVS står för ventilation, värme och sanitet. Du behöver då ritningar för kall- och varmvatten samt för avloppet, för brunnarnas placering och var ledningarna ska gå. Du kan behöva den här sortens byggritning tidigt i ditt bygge. Byggritningar för ventilation behövs också, byggritningarna visar var ventilationskanalerna går och hur stora de är. Det behövs också en byggritning för värmen.

VETA MER?

Vill du veta mer om byggritningar? Vi hjälper dig gärna -  kontakta din närmaste återförsäljare nu!